Innovatív Fizetési Kérelem –(IPR) – kifejlesztése a „HW STÚDIÓ” Kft-nél

2021. szeptember 27. | Híreink

Innovatív Fizetési Kérelem – InnoPayRequest (IPR) – kifejlesztése a „HW STÚDIÓ” Kft-nél

  • Kedvezményezett neve: HW STÚDIÓ Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  • Projekt címe: Innovatív Fizetési Kérelem – InnoPayRequest (IPR) – kifejlesztése a „HW STÚDIÓ” Kft-nél
  • Pályázati kiírás megnevezése: Piacvezérelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Projektek támogatása 2020-1.1.2-PIACI KFI
  • Projekt helyszíne: 6000 Kecskemét, Izsáki út 4/H. fszt. 1.
  • Szerződött támogatott összeg: 298 719 923 Ft
  • Támogatás mértéke: 53,12%
  • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.03.31.
  • Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00015
  • Projekt tartalmának bemutatása: A „HW STÚDIÓ” Kft. 1997. évi megalakulása óta az informatikai korszerűsítések komplex szolgáltatója, tevékenysége az ország teljes területére kiterjed. Célunk a pénzintézetek továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni cégek és egyéni vállalkozások mindennapi informatikai munkájának támogatása, a hardver és szoftver működés és üzemelés hatékony kiszolgálása. Üzletpolitikánkat a hosszú távon való gondolkodás jellemzi, eredményeink záloga a stabil minőség és a vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése.

Mindenkori eredményeink titka az alábbiak: KÉNYELEM, BIZTONSÁG, HATÉKONYSÁG. Ezek a szempontok vezérelték akkor is a vállalkozást, amikor megfogalmazódott, hogy az ismert fizetési megoldásokat egy innovatív, új képességekkel és lehetőségekkel, valamint hatékonyabb és eredményesebb, továbbá költségkímélőbb megoldással újítsuk meg. Jelen projekt keretében egy olyan új, a gyakorlatban kiválóan alkalmazható szellemi alkotás létrehozása a cél, amely a hazai gyakorlatban teljesen új technológiai megoldást kínál azokban az esetekben, amikor a fizetési tranzakció nem adott időpillanatban kell, hogy megvalósuljon, hanem lehetőség adódna az ütemezett lebonyolításokra. Jelenleg számos víziközmű-szolgáltatót (AQUA Szolgáltató Kft.; BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.; BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.; Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.; Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.; Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt; Északdunántúli Vízmű Zrt., Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.) tudhatunk ügyfeleink között, mivel a Magyar Víziközmű Szövetség tagjaként kapcsolatban állunk a szektorral. Partnereink legelemibb érdeke, hogy nagy hangsúlyt fektessenek pénzügyi kitettségük csökkentésére, szolgáltatásaik digitalizálásra, modernizálására. Napjainkban akár fizetés, akár beszedés indításáról van szó,  a szolgáltató, vagy a fizető fél saját bankja, vagy a kártyatársaság felé küldi el a fizetési vagy beszedési megbízást. A megbízást feldolgozó bank, vagy a kártyaszolgáltató fogadja a megbízást és a központi pénzforgalmi elszámolóhoz továbbítja a kérést, amennyiben a tranzakcióban más bank is érintett. Ezért a közvetítésért a bank és a kártyatársaság díjat számít fel. A kártyás tranzakciónál ez a tétel nem a fizető felet, hanem a fizetést fogadó felet terhelik. A magyarországi lakossági szolgáltatók a csoportos beszedési megbízást használják számláik ellenértékének beszedésére. Ez a megoldás előnyt jelent olyan szempontból, hogy a fizetési tranzakciót a szolgáltató kezdeményezheti, és a feltételek teljesülése egyszerű és határidőn belüli térülést eredményez. Felhasználói szempontból ugyanakkor rugalmatlan és nehezen kontrollálható megoldás, melynek indítása, vagy módosítása hosszadalmas adminisztrációt igényel. Az azonnali fizetési rendszer létrehozásáról 2017. elején hozott döntést a Magyar Nemzeti Bank, melynek célja a hazai pénzforgalmi szektor, a pénzügyi infrastruktúra és ezen keresztül a magyar gazdaság versenyképességének növelése. A döntés értelmében az év minden napján, 24 órában, legfeljebb 5 másodperc alat lehet majd átutalásokat teljesíteni úgy, hogy az átutalás kezdeményezése során lehetőség lesz a jelenlegi hosszú számlaszámok helyett a kedvezményezett más azonosítóját (pl mobiltelefonszám, e-mail cím) megadni. Az új fizetési rendszer nem hoz alternatívát a csoportos beszedési megbízás kiváltására. A magyarországi fizetési rendszerben bevezetésre kerülő „azonnali fizetés” (AFR), illetve ennek részeként bevezetett „fizetési kérelem” (RTP) új innovatív beszedési megoldás kialakítását és bevezetését teszi lehetővé. Jelen pályázat keretében megvalósítandó projekt lényege egy olyan szolgáltatás kialakítása, ami a szolgáltatók számára megtartja a csoportos beszedés előnyeit, ugyanakkor a számlafizetők részére rugalmasságot és széleskörű kontrollálhatóságot biztosít.