A www.hwstudio.hu weboldalon közölt anyagok és fotók a HW Stúdió Kft. tulajdonát képezik. Az oldalak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a HW Stúdió Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, bármilyen formátumban történő feldolgozása és értékesítése a kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldalainkon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért a HW Stúdió Kft. felelősséget nem vállal. A honlapon szereplő aktuális ajánlatok, szolgáltatások nem minősülnek ajánlattételnek.

A személyes adatok védelme

A HW Stúdió kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Info Törvény) és az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a HW Stúdió Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a HW Stúdió Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Minden jog fenntartva!